Kontakt in Norwegen

 

DNSZ Hjemmestyret


Vorsitz
Førsteamanuensis Dr. Birger Solheim
Universitetet i Bergen
Institutt for fremmedspråk
Tel.+47 – 55 58 31 51
Birger.Solheim@uib.no


Sekretariat
Ingvild Nilssen
Universitetet i Bergen
Institutt for fremmedspråk
Tel. +47 – 55 58 23 73
Ingvild.Nilssen@uib.no


Norges Handelshøyskole, Bergen (NHH)

Prof. Norvald Monsen
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Tel. +47 – 55 95 93 14
norvald.monsen@nhh.no


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (NTNU)

Førsteamanuensis Dr. Anette Homlong Storeide
Institutt for språk og litteratur
Tel. +47 – 48 40 19 85
anette.homlong.storeide@ntnu.no


Universitetet i Bergen (UiB)

Førsteamanuensis Dr. Birger Solheim (s.o.)


Universitetet i Oslo (UiO)

Førsteamanuensis Dr. Christian Janss
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
Tel. +47 – 22 85 68 71
christian.janss@ilos.uio.no


Universitetet i Tromsø (UiT)
Førsteamanuensis Dr. Cathrine Theodorsen
Institutt for språk og kultur
Tel. +47 – 77 64 55 89
cathrine.theodorsen@uit.no