Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)

Forskning ved CAU (norsk)

Forskningen ved CAU er utpreget tverrfaglig. Ulike fagmiljøer behandler store og også samfunnsmessig relevante temaer i fellesskap. Dette utstrakte samarbeidet resulterer i tallrike publikasjoner.

Ut fra det tverrfaglige samarbeidet har fire fakultetsovergripende forskningsmessige tyngdepunkter oppstått: “Marine and Geosciences”, “Life Sciences”, “Nano and Surface Science”, og “Societal, Environmental, Cultural Change (SECC)“. Nærmere informasjon om disse fire tyngdepunktene finner du her:

http://www.exzellenz-in-kiel.de/en (engelsk)

http://www.excellence-in-kiel.de/de/exzellenzprojekte/ (tysk)