Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)

Kurs for fjernstudenter i tysk og for norske tysklærere

Kurs for norske tysklærere og for fjernstudenter

Det tysk-norske studiesenter (DNSZ) vil arrangere et toukers tyskkurs beregnet på norske lærere og på fjernstudenter.

Kursvarighet

14. - 26. juli 2014

 

Undervisning
Undervisningen finner sted ved Lektorat Deutsch als Fremdsprache ved CAU. Lektoratet har stilt lærere til disposisjon ved alle DNSZ-kurs for norske deltakere siden etableringen av studiesenteret i 1986. Lektoratet og de fleste lærerene der har således lang erfaring med å lære norske studenter tysk og besitter spesiell kompetanse på dette området.

Kurset har et omfang på ca. 18 - 20 timer undervisning i uken.

Rammeprogram og fritid

I tillegg til undervisning tilbyr vi et spennende rammeprogram. Vi ønsker å gi deltakerne et innblikk i Nord-Tysklands historie, landskap, kunst og kultur, og vi organiserer derfor bl.a. en rundtur i Kiel. Rammeprogrammet inneholder videre vanligvis bl.a. en omvisning i den tyske radio- og fjernsynssenderen NDR, et teaterbesøk og en dagsekskursjon til Lübeck.

Gjennom hyggelige sosiale arrangementer og en avskjedsfest kan man praktisere sine tyskkunnskaper i uformelle omgivelser.

Kiel er hovedstaden i delstaten Schleswig-Holstein og ligger direkte ved sjøen. Her har man mulighet til å være med på en rekke attraktive fritidsaktiviteter. Man har f.eks. muligheten til å gå på konserter, museer, student-puber og handleturer, for ikke å glemme det rike tilbudet av sportsaktiviteter, fra vannsport (seiling, surfing, svømming) til sykling eller fitnesskurs.

Kostnader
For å dekke utgifter til undervisning vil det bli avkrevd en (liten) kursavgift, maks rundt €100 per deltaker.

De som er lærere, kan søke støtte gjennom programmet Erasmus+.
Det aktuelle i denne sammenheng er Erasmus+ for voksenopplæringen, punktet "Mobilitet":
For ansatte innenfor voksenopplæring [...]
Opplæring for egne ansatte:
Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan [...] delta på et etterutdanningskurs i utlandet [...].

Søknadsfrist støtte: 17. mars 2014

Søker:

Søknaden skal sendes inn av en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner. Enkeltindivider kan ikke søke direkte, men må be en organisasjon de er tilknyttet om å søke for seg.

De som ikke er tilknyttet en (ungdoms- eller vidergående) skole, kan dessverre ikke søke om denne støtten. Men de antas at de vil kunne søke Lånekassen om lån til å dekke reise (og muligens kursavgift). Se http://www.lanekassen.no for nærmere informasjon.

Ikke inkludert i kursavgiften er kostnader for reise og overnatting. Dersom kursdeltakere ønsker det, undersøker vi gjerne muligheten for innkvartering på studenthjem (enkeltrom), i gjestefamilier eller i «Gast-WGs». Husleien ligger på mellom € 200 og € 250 ­–  studenthjem: ca. € 200, Gast-WG: ca. € 220, gjestefamilie (inkludert frokost og «Abendbrot»): ca. € 250. Om man ønsker å ordne med innkvartering selv, er også dette selvfølgelig mulig; en mulighet er da å leie en feriebolig, se f.eks.:

http://www.kiel-travel.de/

Informasjon og påmelding
Vi har løpende påmelding fram til 10. februar 2014 eller fram til kurset er fulltegnet.

Påmeldingen gjøres på påmeldingsskjema som er tilgjengelig under.

Påmeldingsskjema (PDF, Word)

Kursinvitasjonern: Tyskforum (PDF, Word) og UiB (PDF, Word)

Infoblatt (PDF, Word)

Intervjuønsker (PDF, Word)

Rammeprogrameksempler: lærerkurs 2003 (PDF, Word), kurs for fjernstudenter 2006 (PDF, Word

Forslag rammeprogram (PDF, Word

Timeplaneksempler: lærerkurs 2003 (PDF, Word), kurs for fjernstudenter 2006 (PDF, Word

Forslag timplan (PDF, Word

Boønsker (PDF, Word)

 

Ved spørsmål kan du gjerne kontakte:
Vidar Rongved (DNSZ)
Telefon:           +49 431 880 5244                              Hjemmeside: http://www.dnsz.uni-kiel.de
Telefaks:         +49 431 880 1444                              E-post: dnsz_buero@email.uni-kiel.de