Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)

Studier ved CAU (norsk)

 

Du har lyst til å studere i Tyskland? Kom til Kiel!

Har du planer om studier i Tyskland? Universitetet i Kiel presenterer seg selv i denne korte videoen (engelsk). Her er noen gode grunner for et studium i Tyskland generelt og i Kiel spesielt.

1) Økonomiske faktorer: lavt kostnadsnivå, stipendmuligheter, lav eller - som  i Kiel - ingen studieavgift

Mat, drikke og (student)bolig - ja, i grunnen det meste! - er jevnt over langt billigere i Tyskland enn i Norge. Og du bor rimeligere i Kiel enn f.eks. sentralt i Hamburg. Dersom du søker og får støtte fra Lånekassen til å studere i Tyskland, kommer du langt med disse pengene.

Et eksempel: Du har blitt tatt opp som student ved Universitetet i Kiel og begynner studiene dine der i et vintersemester. Du har ikke studert tysk og ønsker før semesterstart å delta på det studieforberedende språkkurset „Deutsch fürs Studium“. Du har da muligheten til å søke Statens lånekasse for utdanning om et språkstipend på hele 17040 kroner (2012); se http://www.lanekassen.no for nærmere informasjon om hvilke krav som må være oppfylt.

 

Du kan også søke om et såkalt DAAD-stipend. For mer informasjon ta kontakt - gjerne på norsk - med Norges eneste (!) og desidert vennligste DAAD-lektor, Jan Paul Pietzuch:

Jan Paul Pietzuch
Universitetet i Bergen
Institutt for fremmedspråk
Sydnesplassen 7
5007 Bergen
Tel.: 0047 55 582 283
E-mail:
jp.pietzuch@if.uib.no

 

Tyske universiteter krever ingen eller svært lave studieavgifter. Ved universitetet i Kiel betaler du ingen studieavgifter, kun en semesteravgift (for tiden 113,50 euro) som bl.a. gjør det mulig for deg å reise gratis med bussene til “Kieler Verkehrs-AG”.

 

2) Bredt studietilbud og førsteklasses undervisning

Nyttig generell praktisk informasjon - om frister etc. - finner du på de utmerkede nettsidene til International Center ved Universitetet i Kiel.

Fullstendig oversikt over alle fag/studieprogrammer som tilbys ved Universitetet i Kiel, finner du her. Oversikten er dessverre bare på tysk, men ta gjerne kontakt med oss ved tysk-norsk studiesenter, Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ) - det eneste senter av denne typen - dersom du har spørsmål.

I tillegg til fagstudiet kan du i semesteret også delta på tyskkurs i regi av Lektorat Deutsch als Fremdsprache. Disse kursene er gratis. Lektoratet har stilt lærere til disposisjon ved alle DNSZ-kurs siden etableringen av studiesenteret i 1986. Lektoratet og de fleste lærerene der har således lang erfaring med å lære norske studenter tysk og besitter spesiell kompetanse på dette området.

Dersom du har en bachelor-grad, ønsker å ta en master i Kiel og (synes du) ikke behersker tysk godt til å kunne følge undervisning på dette språket, kan et alternativ være masterprogrammer der undervisningen foregår på engelsk.

 

3) Kiel har et etablert skandinavisk/norsk miljø, men ingen norsk «koloni»

Studenter fra baltiske og skandivaniske land blir prioritert ved tildeling av plass på Studenthjemmet Deutsch-Nordische Burse. Som norsk student ved Universitetet i Kiel kan du til enhver tid kontakte oss ved DNSZ om du skulle ønske det. Men i Kiel finnes det ingen «koloni» av norske studenter, antallet norske heltidsstudenter ved Universitetet er for tident beskjedent. Dette og muligheten til å delta på tyskkurs der lærerne har spesiell kompetanse mht. å undervise nordmenn (se over), gir deg samlet sett de beste forutsetninger for raskt å kunne bli god i tysk.

 

4) God hjelp til internasjonale studenter sørger for at du raskt finner deg til rette og hverdagslivet og med studiene i Tyskland.

 

5) Byen Kiel er stor nok til å romme alt du måtte trenge - også dersom du ønsker å ta hele utdanningen din i Kiel. Den er samtidig oversiktlig nok til at du blir godt kjent også om du bare studerer der et semester.

Kiel ligger pent plassert ved kysten og er hovedstaden i Schlewig-Holstein. Med sine ca. 240000 innbyggere er byen stor nok til å romme flere teatre, konsertscener, kinoer og diskoteker samt ha et rikt utvalg av (student)puber og restauranter. Dersom du synes dette ikke er nok, kan det nevnes at Nordeuropas største folkefest - Kieler Woche der det ventes mer enn 3 millioner gjester - finner sted i Kiel hvert år. (Skulle det kulturelle tilbudet i Kiel likevel ikke være tilstrekkelig for deg, ligger f.eks. Hamburg bare en times togreise unna!) Dersom du oppholder deg i Kiel på sommerstid, er det også verd å vite at du finner strender i nærheten og at veien til Danmark er kort. Veien er heller ikke lang om du ønsker å reise til Norge i løpet av studieoppholdet; og foretrekker du andre reisemåter enn fly, er Kiel-fergen et godt alternativ.

Fortsatt ikke overbevist??

- Se også ANSAs side om Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Lederen av ANSA Tyskland, Marianne Saunes, studerer medisin i Kiel.

- Ring oss, send oss en epost eller besøk Kiel og stikk innom DNSZ!