Avsluttede kurs 2023

Nov. 2022 – febr. 2023: Online-tyskkurs til forberedelse for ERASMUS-opphold ved Universität Kiel til sommeren 2023 >>mer

04.01. – 02.02.2023: Språkkurs for studenter fra NTNU og NHH

27.02. – 12.03.2023: Språkkurs for studenter fra UiO og UiT

20.03. – 02.04.2023: Språkkurs for studenter fra UiA og HiØ

24.04. – 14.05.2023: Språkkurs for studenter fra UiB