Deutsch-Norwegisches Studienzentrum (DNSZ)

Kontakt in Norwegen (Hjemmestyret)

Vorsitzende
Prof. Marie-Theres Federhofer
Universitetet i Tromsø
Institutt for kultur og litteratur
Tel. +47 - 77 64 66 21
marie-theres.federhofer@uit.no


Sekretariat

Håkon Fottland
Universitetet i Tromsø, Sentraladministrasjon
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
Tel. +47 - 77 64 55 29
hakon.fottland@uit.no


Norges Handelshøyskole, Bergen (NHH)

Prof. Norvald Monsen
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Tel. +47 - 55 95 93 14
norvald.monsen@nhh.no


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (NTNU)

Prof. Dorothee Beermann Hellan
Institutt for språk og litteratur
Tel. +47 - 73 59 65 25
dorothee.beermann@ntnu.no


Universitetet i Bergen (UiB)

Prof. Gudrun Holgersen
Det juridiske fakultet
Tel. +47 - 55 58 95 43
holgersen@jur.uib.no


Universitetet i Oslo (UiO)
Førsteamanuensis Dr. Christian Janss
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
Tel. +47 - 22 85 68 71
christian.janss@ilos.uio.no


Universitetet i Tromsø (UiT)

Prof. Marie-Theres Federhofer (s.o.)

 

Stand: 27.07.2016