Kontakt in Norwegen

DNSZ Hjemmestyret

Vorsitz
Ass. Prof. Suzanne Bordemann
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Institutt for språk og litteratur
Tel. +47 41 60 96 35
suzanne.bordemann@ntnu.no


Sekretariat
Sylvi Karin Andresen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Institutt for språk og litteratur
tel. +47 73 59 64 04
sylvi.karin.andresen@ntnu.no


Norwegische Handelshochschule, Bergen (NHH)

Bjørnulf Hinderaker
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
tel. +47 55 95 94 02
Bjornulf.Hinderaker@nhh.no


Universität Trondheim (NTNU)

Ass. Prof. Suzanne Bordemann (siehe oben)


Universität Bergen (UiB)

Prof. Torgeir Skorgen
Institutt for fremmedspråk
tel. +47 55 58 84 42
Torgeir.Skorgen@uib.no


Universität Oslo (UiO)

Prof. Christian Janss
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
tel. +47 22 85 68 71
christian.janss@ilos.uio.no


Universität Tromsø (UiT)
Ina-Maria Zentner
Institutt for språk og kultur
tel. +47 77 62 32 38
ina.zentner@uit.no


Universität Agder (UiA)

Ass. Prof. Ole Letnes
Institutt for fremmedspråk og oversetting
tel. +47 38 14 20 81
ole.letnes@uia.no


Hochschule Østfold (HiØ)

Ass. Prof. Frode Lundemo
Institutt for språk, litteratur og kultur
tel. +47 69 60 83 09
frode.lundemo@hiof.no