Avsluttede kurs 2019

Avsluttede kurs 2019:

3. januar – 2. februar 2019: Språkkurs for tyskstudenter ved NTNU og UiA

22. februar – 10. mars 2019: Språkkurs for tyskstudenter ved UiO og UiT

24. april – 15. mai 2019: Språkkurs for tyskstudenter ved UiB

2. – 27. september 2019: Internasjonalt kurs «German for university studies» med tilleggsmodul for norske studenter