Avsluttede kurs 2018

4. januar – 2. februar 2018: Språkkurs for tyskstudenter ved NTNU, UiT og NHH

5. – 12. mars 2018: Språkkurs for tyskstudenter ved UiO

15. april – 12. mai 2018: Språkkurs for tyskstudenter ved UiB

18. – 22. juni 2018: Kurs for norske tysklærere

3. – 28. september 2018: Internasjonalt kurs «German for university studies» med tilleggsmodul for norske studenter

05. – 12. desember 2018: Språkkurs for norske tysklærere