Tandemkvelder

På tandem-kveldene kan de norske studentene treffe tyske studenter og få mulighet til å snakke tysk også utenfor undervisningen. En sideeffekt av møtene er at de kan oppdage forskjellige kneiper i Kiel 🙂