Om oss

Det tysk norske studiesenter (DNSZ) ble grunnlagt i 1986 som felles institusjon for >>Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), >>Norges Handelshøyskole (NHH), >>Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), >>Universitetet i Bergen (UiB), >>Universitetet i Oslo (UiO) og >>Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). I tillegg har >>Universitetet i Agder og >>Høgskolen i Østfold vært medlemmer i DNSZ-styregruppen siden 2022. Oppgaven til DNSZ er å fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere og studenter ved DNSZ-medlemsinstitusjonene innen alle fagområder. Norske studenter, universitetsansatte og tysklærere har mulighet til å delta på språkkurs ved DNSZ for å trene og forbedre tyskkunnskapene sine.

DNSZ tilbyr kurs i tysk språk og landkunne for nordmenn fra forskjellige fagområder. Språkkursene startet allerede i 1986. Hovedmålgruppen er tyskstudenter, men det finnes også kurs for jusstudenter, økonomistudenter og tysklærere. Kursene er gratis og organiseres av en norsktalende studieleder i Kiel. Ved siden av tyskundervisningen omfatter kursene ekskursjoner til for eksempel Lübeck, Flensburg, Hamburg eller til vestkysten samt andre fritidsaktiviteter og møter med tyske studenter. Deltagerne tilbys overnatting til en rimelig pris på studenthjem eller i en vertsfamilie dersom de ønsker det.

DNSZ er også en plattform for nettverksbygging i studier, forskning og utdanning mellom Universität Kiel og norske universiteter. To ganger per år utlyser senteret såkornmidler (DNSZ Seed Money) for å identifisere og starte samarbeidsprosjekter innen forskning og utdanning mellom forskningsgrupper fra minst ett norsk partneruniversitet og Universität Kiel. Formålet er å støtte vitenskapelig utveksling og faglige aktiviteter som bidrar til å initiere nye eller utvide allerede eksisterende prosjekter. Midlene gis til fellesprosjekter som er av strukturell virkning for det fremtidige samarbeid innen forskning og utdanning, og som har en langsiktig, bærekraftig effekt.

DNSZ hjelper dessuten med rådgiving for tyske og norske studenter og forskere om studie- og forskningsmuligheter i Norge og Tyskland.