Informasjon om fremgangsmåte

 

Utbetalingsmåte

Reise- og oppholdsmidlene utbetales direkte av DNSZ til de enkelte deltagere. Siden det er faste beløp, behøver deltagerne ikke legge frem flybilletter, hotelregninger osv., men vi ber prosjektlederen om å bekrefte etterpå at alle som har fått reisemidler har deltatt som planlagt.

Før prosjektet begynner ber vi om en deltagerliste med opplysninger om navn, universitet/institutt, reisedato og e-post-adresse til alle deltagere fra CAU/UiB/UiO/UiT/NTNU/NHH, også dem som ikke reiser (p.g.a. bevertningstilskuddet).

De deltagere som skal få reisemidler informeres av oss om beløpet og vi ber dem om å sende oss opplysninger om bankkontoen som pengene skal overføres til. Vi kan begynne med utbetalingen ca. 6 uker før reisedato.

 

Bevertningstilskuddet skal brukes f.eks. til en felles middag eller lunsj for alle deltagere eller catering i arbeidspausene, dvs. måltider som fremmer nettverksbyggingen mellom begge arbeidsgrupper.

Det erstattes bare påviste bevertningsutgifter opp til maksimalbeløpet som er nevnt i innvilgnings-brevet. Maksimalbeløpet er knyttet til antall deltagere som er spesifisert i innvilgningsbrevet. I tilfelle det blir færre personer fra CAU/UiB/UiO/UiT/NTNU/NHH, blir maksimalbeløpet redusert tilsvarende.

I tilfelle prosjektet omfatter flere møter/workshops, kan bevertningspenger som er til overs etter det første møtet ikke overføres til det andre møtet.

Bevertningspengene erstattes etter at DNSZ har fått tilsendt (original-)fakturaer/kvitteringer.

Tips er ikke refunderbar.

 

Prosjektrapport

Etter at prosjektet er avsluttet ber vi om en kort prosjektrapport på engelsk eller tysk inklusive:

  • workshop-programmet/programmene;
  • deltagerliste med alle personer som har fått reisepenger (navn og reisedato som bekreftelse på at alle har deltatt i planlagt tidsomfang);
  • deltagerlister til alle måltider som ble støttet av DNSZ.